הצהרת נגישות

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Chrome ו- Internet Explorer.בצד שמאל ישנו כפתור שחור בו נמצאת אפליקציית הנגישות.

באמצעות האפלקציה ניתן להשחיר או להבהיר את המסך. להדגיש היפר קישורים ולהגדיל את הכתב

אפשרות הקראה אוטומטית אינה מתאפשרת מטעמים טכנולוגיים

לכל עזרה נוספת  ולהקראה ניתן לפנות בטלפון

052-6775930 נשמח לסייע

נגישות בחנות:

ברחוב יש מספר חניות השמורות לנכים.

כניסה נגישה .

ניתן לבקש את עזרת הצוות בחנות בכל נושא הנגישות והם יעזרו בשמחה.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing